Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas xin trân trọng thông báo:

Nhân ngày Lễ tạ ơn (Thanksgiving) của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Văn phòng Tổng Lãnh sự quán sẽ đóng cửa ngày 25/11/2021 (thứ Năm) và mở cửa bình thường trở lại từ ngày 26/11/2021 (thứ Sáu)./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​