Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas thông báo không chịu trách nhiệm về mọi thông tin đăng tải trên website https://vietnamconsulateinhouston.org/ 

​Trân trọng./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​