Ban Tuyên giáo Trung ươn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, trong đó có Bộ Ngoại giao tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi" nhằm triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thể lệ dự thi tại đây: THE LE.pdf

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston xin trân trọng thông tin Cuộc thi đến kiều bào tại Mỹ và  mong muốn kiều bào tích cực hưởng ứng, tham gia.

Trân trọng./.

​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​