Giám đốc Ngoại vụ Tòa Thị chính Houston thăm và làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston

Ngày 2/10/2023, Giám đốc Ngoại vụ Tòa Thị chính Houston, bà Jessica Ngo và Phó Giám đốc phụ trách Thương mại và Quan hệ Quốc tế Tòa Thị chính Houston, ông Mazda Denon đã làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas để trao đổi về công tác phối hợp giữa hai bên và các chương trình hoạt động dự kiến triển khai trong thời gian tới.​

IMG-0909.jpg


 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​