Triển khai thực hiện Kết luận số 12 - KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao về việc rà soát lại toàn bộ chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Nhà nước VNVNONN đã xây dựng phần mềm "Khảo sát toàn diện ý kiến của ngươi Việt Nam định cư ở nước ngoài về các quy định pháp luật và các thủ tục hành chính liên quan". Phần mềm này được đăng tải theo đường link tại đây. ​​

Ngày 24/10/2021, Ủy ban sẽ tổ chức "Lễ ra mắt trang thông tin điện tử của UBNNVNVNONN và Phát động Chương trình Khảo sát toàn diện ý kiến của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về các quy định pháp luật và các thủ tục hành chính liên quan" do Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm UB Nhà nước VNVNONN Phạm Quang Hiệu chủ trì. Chương trình được phát trực tiếp trên kênh Facebook của Ủy ban Nhà nước về NVNONN.

Trân trọng./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​