TLS LQH tham va lam viec voi Chu tich truong Dai hoc Rice David Leebron 8 Sep 2017.JPG

​Tổng Lãnh sự Lương Quốc Huy thăm làm việc với Chủ tịch Đại học Rice David Leebron tháng 9/2017


August 10 2017  TLS LQH tang qua  Ngoai truong Bang Texas Rolando Pablos.jpg

Tổng lãnh sự Lương Quốc Huy tặng quà Ngoại trưởng Bang Texas Pablos Rolando ngày 10/8/2017

Đối thoại với Consular Corps in Houston và cộng đồng kinh tế về APEC và kinh tế VN 11.2017.JPG

Đối thoại với cộng đồng lãnh sự tại Houson và cộng đồng doanh nghiệp Houston về Apec và kinh tế Việt Nam tháng 11/2017

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​