​Ngày 09/10/2020 Tổng lãnh sự Nguyễn Trắc Bá có buổi làm việc với Tổng lãnh sự Indonesia bà Nana Yuliana để chào xã giao nhân dịp mới sang địa bàn nhận công tác và trao đổi về việc hợp tác, phối hợp giữa hai Tổng lãnh sự quán và các hoạt động của ASEAN tại Houston trong thời gian tới.

IMG-2483.jpeg  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​