Bắt đầu từ thứ Hai (28/9/2020), Trụ sở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại địa chỉ: 5251 Westheimer Road, Suite #1100, Houston 77056, sẽ mở cửa lại bình thường từ 9:00-12:00 và 14:00-17:00 hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​