Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ xin thông báo lịch nghỉ như sau:

1. Ngày 13/4/2020 (Thứ Hai): Văn phòng Tổng lãnh sự quán sẽ đóng cửa (nghỉ lễ Easter).

Từ chiều ngày 14/4/2020 (Thứ Ba)​, Văn phòng Tổng lãnh sự quán mở cửa làm việc bình thường.

2. Ngày 30/4/2020 (Thứ Năm) và ngày 01/5/2020 (Thứ Sáu): Văn phòng Tổng lãnh sự quán sẽ đóng cửa.

Từ chiều ngày 04/5/2020 (Thứ Hai), Văn phòng Tổng lãnh sự quán mở cửa làm việc bình thường.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​