Do tình hình dịch bệnh Covid-19 và khuyến cáo của các cơ quan chức năng sở tại, bắt đầu từ thứ Hai (30/3/2020), Trụ sở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại địa chỉ: 5251 Westheimer Road, Suite #1100, Houston 77056, chỉ mở cửa từ 14:00-17:00 chiều các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Tất cả các hoạt động trong buổi sáng các ngày làm việc trong tuần sẽ được thực hiện thông qua trao đổi điện thoại/fax hoặc hộp thư email.​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​