Ngày 10/04/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó đánh giá cao sự ủng hộ, chia sẻ quý báu, thiết thực cả về vật chất, tinh thần của kiều bào trong công tác chống dịch trong nước thời gian qua, đồng thời kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục đồng lòng, chung sức, sát cánh cùng đất nước và nhân dân trong nước trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Để xem toàn văn thư của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, xin bấm vào đường dẫn dưới đây:

Thu cua Thu tuong Chinh phu.pdf

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​