Ngày 23/3/2023, tại Trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston (Texas), Tổng Lãnh sự Nguyễn Trắc Bá đã có buổi làm việc với ông Rahman Moton, Chủ tịch Phòng Thương mại Myanmar - Hoa Kỳ và Chủ tịch Quỹ Hawa. Ông Rahman Moton cũng đồng thời là thành viên Hội đồng tư vấn cho Thị trưởng thành phố Houston và Hội đồng tư vấn quốc tế của Thẩm phán Hạt Harris.

Ông Rahman Moton mong muốn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và Phòng Thương mại Myanmar - Hoa Kỳ phối hợp tạo cầu nối để các doanh nghiệp Việt Nam – Myanmar tại bang Texas trao đổi thông tin và tăng cường hợp tác nhằm nhằm đẩy mạnh thương mại, đầu tư tại Hoa Kỳ cũng như phát triển các ngành nghề hai bên có nhu cầu như xuất - nhập khẩu, nông nghiệp bền vững, kinh tế số, phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng.


TLS tiep CT phong TM Myanmar Hoa Ky de dua tren trang.png

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trắc Bá cảm ơn và chia sẻ với các đánh giá, đề xuất của Chủ tịch Phòng Thương mại Myanmar - Hoa Kỳ Rahman Moton. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Phòng Thương mại Myanmar - Hoa Kỳ trong thời gian tới nhằm tổ chức các sự kiện để doanh nghiệp Việt Nam – Myanmar có điều kiện tiếp xúc, giao lưu, tạo nền móng hợp tác lâu dài giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước tại bang Texas.

​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​