​Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài", Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi "Biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài" (Cuộc thi). Cuộc thi kỳ vọng sẽ chọn ra những sản phẩm phù hợp với đối tượng người học ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, có thể được số hóa, sử dụng rộng rãi giúp nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN.

Ngày 19/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam (UBNV) ở nước ngoài tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tại Hà Nội. Đây là sự kiện khởi động quan trọng được Bộ ngoại giao, UBNV và cộng đồng quan tâm, ủng hộ.

Lần đầu tiên được tổ chức, Cuộc thi  "Biên soạn sách, tài liệu dạy​ và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài" là một hoạt động văn hóa giáo dục mang ý nghĩa tôn vinh tiếng Việt và tạo động lực thúc đẩy NVNONN thêm gắn bó với ngôn ngữ dân tộc, qua đó góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam.

Để xem "Thể lệ Cuộc thi", xin bấm vào đây THE LE CUOC THI.pdf.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​