- Từ 12:00 ngày 21/3/2020, Việt Nam tạm dừng hiệu lực toàn bộ giấy miễn thị thực cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân (vợ, chồng, con).

 

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân cần làm thủ tục xin thị thực phù hợp để được nhập cảnh Việt Nam.

 

- Tất cả hành khách nhập cảnh Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu về y tế dự phòng./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​