Sau cơn bão Doksuri (cơn bão số 10) gây thiệt hại lớn về người và của tại các tỉnh Miền Trung Việt Nam, TLS Việt Nam tại Houston Lương Quốc Huy đã có thư ngỏ gửi cộng đồng người Việt Nam tại Texas, mong bà con mở rộng tấm lòng nhân ái, giúp đỡ đồng bào Miền Trung vượt qua cơn hoạn nạn.

page-0.jpg
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​