​​​​​​​TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI HOUSTON, TEXAS, HOA KỲĐịa chỉ: 5251 Westheimer, Houston, Texas 77056

Điện thoại: + 1 713-850-1233

Fax: + 713-871-0312

Email: Tlsqhouston@mofa.gov.vn hoặc Tlsqhouston@gmail.com

Code nước: + 1

Code thành phố: 713

Giờ địa phương so với giờ VN: Mùa hè: - 12 Mùa đông: - 13STT

Họ tên

Chức vụ/Phụ trách

Điện thoại cơ quan (máy lẻ)

1

Nguyễn Trắc Bá

Tổng Lãnh sự

108

2

Bùi Hoàng Phú

Phó Tổng Lãnh sự

106

3

Nguyễn Ngọc Hậu

Phụ trách lãnh sự. Bảo hộ công dân.

103

4

Lê Tiến Mạnh

Lãnh sự

104

5

 Đỗ Mạnh Hà

Lãnh sự

105

6

Nguyễn Việt Hùng

Kế toán

107

7

Phạm Hữu Bằng

Lãnh sự

101

8

​​Nguyễn Mạnh Quyền

Thương mại

106

9

​Vũ Kiên Cường

Khoa học – công nghệ

106

10

Phạm Thị Lan Anh

Ngoại giao kinh tế

106

11

Hà Văn An

Văn phòng

102


 ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​