CG LQH and Consulate staff met visit Arkansas Governor Asa Hutchinson August 16 2017.JPG

​Tổng Lãnh sự Lương Quốc Huy và cán bộ TLSQ thăm làm việc Thống đốc Bang Arkansas ngày 16/8/2017

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​