CG LQH and Consulate staff visits Houston Mayor Sylvester Turner and staff August 15 2017.JPG

​Tổng Lãnh sự và cán bộ TLSQ thăm làm việc với Thị trưởng thành phố Houston ngày 15/8/2017

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​