CG LQH tham thuc dia nha may Vinh Long Arrkansas.JPG 

​Tổng Lãnh sự Lương Quốc Huy và cán bộ TLSQ thăm thực địa nhà máy Vĩnh Long ở bang Arkansas 2017

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​