​​CG LHQ and Consulate staff visits Governor of Texas Greg Abbott August 10 2017.JPG


Tổng Lãnh sự Lương Quốc Huy và cán bộ TLSQ thăm làm việc với Thống đốc Bang Texas Greg Abbot ngày 10/8/2017​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​