​Với phương châm chống dịch như chống giặc trên tinh thần "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã chính thức phát động Chương trình vận động quyên góp toàn dân ủng hộ chống giặc Covid-19, thời gian dự kiến tổ chức vận động quyên góp là 45 ngày, kể từ ngày Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQ) ra lời kêu gọi (17/3-30/4/2020). Người Việt ở nước ngoài có lòng hảo tâm đóng góp, đề nghị ủng hộ qua tài khoản ngân hàng của UBTWMTTQ Việt Nam: 

(i) Tài khoản tại ngân hàng:
- Tên Tài khoản: UBTWMTTQ Việt Nam
- Số tài khoản: 001.1.00.1932418
- Ngân hàng: Sở Giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
(ii) Tài khoản tại Kho bạc:
- Tên tài khoản: UBTWMTTQ Việt Nam
- Số tài khoản: 3713.0.10587784
- Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước
(iii) Bằng tiền mặt và hiện vật:
- Phòng K.H-TC (109, 111), Văn phòng Cơ quan UBTWMTTQ Việt Nam (số 46 Tràng Thi, Hà Nội, Tel: 02438256326; 02438256536)./.
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​