​Nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn, phòng chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ Việt Nam quyết định: Bắt đầu từ 06 giờ 00 sáng ngày 07/03/2020 áp dụng bắt buộc tờ khai y tế đối với tất cả hành khách nước ngoài và người Việt Nam khởi hành từ các nước đến Việt Nam.

Tờ khai y tế được khuyến khích khai online qua ứng dụng điện thoại sau đó quét mã QR khi xuống sân bay. Chi tiết tại địa chỉ: suckhoetoandan.vn/khaiyte. Trường hợp chưa khai online sẽ khai tại cửa khẩu khi nhập cảnh.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​