​Đồng chí Lê Khả Phiêu (sinh ngày 27/12/1931) đã từ trần hồi 02 giờ 52 phút ngày 07/8/2020 tại nhà riêng, hưởng thụ 89 tuổi. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Đồng chí Lê Khả Phiêu với nghi thức Quốc tang trong 2 ngày 14 và 15/8/2020. Trưởng Ban Lễ tang là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tiểu sử tóm tắt Đồng chí Lê Khả Phiêu xem tại đây:Tieu su nguyen TBT LE KHA PHIEU.pdf  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​