TIỂU SỬ
Tổng Lãnh sự
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ


ảnh anh Bá.jpeg


Họ và tên       :  NGUYỄN TRẮC BÁ
Ngày sinh      : 14 tháng 03 năm 1965
Nơi sinh       :  Hà Tĩnh, Việt Nam
Ngoại ngữ      : Tiếng Anh
Tình trạng hôn nhân : Đã kết hôn, có 2 con trai.
Quá trình đào tạo và công tác

10/1981 – 7/1986 : Sinh viên Đại học Ngoại giao, Hà Nội
9/1986 – 7/1987 : Đại học Tổng hợp Kiev
8/1989 – 10/1990 : Biên tập viên, Tạp chí Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao
10/1990 – 11/1994 : Chuyên viên, Vụ Trung Quốc, Bộ Ngoại giao
11/1994 – 6/1999 : Chuyên viên, Văn phòng Bộ, Bộ Ngoại giao
6/1999 – 9/2002 : Bí thư thứ ba, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia
9/2002 – 12/2008 : Tổ trưởng, Văn phòng Bộ, Bộ Ngoại giao
12/2008 – 1/2009 : Trưởng phòng Phòng Tin tức hàng ngày, Văn phòng, Bộ Ngoại giao
1/2009 – 12/2010 : Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao
12/2010 – 4/2014 : Phó Trưởng Phái đoàn, Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ
06/2015 – 11/2015 : Phó Cục trưởng, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao
11/2015 – 5/2016 : Quyền Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao
05/2016 – 9/2020 : Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao
9/2020 – Now         : Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​