​​TIỂU SỬ

ÔNG LƯƠNG QUỐC HUY

TỔNG LÃNH SỰ VIỆT NAM TẠI HOUSTON, TEXAS, HOA KỲ


Họ và tên: Lương Quốc Huy.

Năm sinh: 1963.

Nơi sinh: Hà Nội.

Học vấn: Cử nhân Quan hệ Quốc tế, Đại học Ngoại giao.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh D.

Gia đình: Có vợ và 3 con.


Quá trình công tác và đào tạo:

1979 – 1984: Học và tốt nghiệp Quan hệ Quốc tế, Đại học Ngoại giao.

1985 – 1994: Chuyên viên Vụ Đông Nam Á – Nam Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao.

1994 – 2000: Chuyên viên, Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao.

2004 – 2008: Phó Vụ trưởng, Ban ASEM 5, Bộ Ngoại giao.

2008 – 2011: Công sứ, Người thứ 2 Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

2011 – 2014: Vụ trưởng, Công sứ, Người thứ 2 Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

2014 – 2017: Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Ngoại giao.

Từ 6/2017: Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ.


Đã công tác tại các địa bàn: Lào (1990 – 1993, 2008 – 2014), Thụy Điển (2000 – 2003).​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​