​​TIỂU SỬ
Tổng Lãnh sự
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ​


TLS01-19 at 15.10.09.jpeg


TIỂU SỬ

Tổng Lãnh sự

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ

 

 

Thông tin cá nhân:

 

Họ và tên      :HOÀNG THÙY DƯƠNG
Ngày sinh      :01 tháng 03 năm 1973
Nơi sinh        :Hà Nội, Việt Nam
Đào tạo          :       Cử nhân Đại học Hà Nội (1989-1994)
Ngoại ngữ      :      Tiếng Anh, Tiếng Nga
Tình trạng hôn nhân:

Đã kết hôn, có 2 con

 

 

Quá trình công tác

02/1997‑09/2001:Chuyên viên, Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài
10/2001‑12/2004:Bí Thư Thứ Ba, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
12/2004‑09/2007:Chuyên viên, Trung tâm thông tin Kinh tế
09/2007‑05/2008:Phó Giám đốc, Trung tâm thông tin Kinh tế
05/2008‑06/2011:Phó Vụ Trưởng, Vụ Tổng hợp kinh tế‑Bộ Ngoại giao
06/2011‑11/2014:Tham tán Công sứ ‑ Người thứ hai, ĐSQ Việt Nam tại Séc
01/2015‑12/2017:Phó Vụ Trưởng, Ban thư ký APEC Việt nam 2017
12/2017‑08/2020:Phó Cục Trưởng, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
08/2020‑01/2024:Cục Trưởng, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn

 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​